ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> གསར་འགྱུར། >> འཕྲུལ་གྱི་རྒྱང་ཤེལ། >> གསར་མེ
  གསར་འགྱུར་ཀློག་པ།

བོད་ཀྱི་གླུ་མ་བསྟན་སྒྲོན་གྱི་ཆེད་བསྒྲིགས་བརྙན་འཁོར།

[རྩོམ་པ་པོ:རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།  ཡོང་ཁུངས:མཚོ་སྔོན་པོ།  དུས་ཚོད:2011/10/4 10:32:36  བཀླགས་ཐེངས:1414][ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་མདོག]

བོད་ཀྱི་གྲགས་ཅན་གླུ་མ་བསྟན་སྒྲོན་གྱི་ཆེད་བསྒྲིགས་བརྙན་འཁོར།

 

༄༅། བོད་ཀྱི་གྲགས་ཅན་གླུ་མ་བསྟན་སྒྲོན་གྱི་༼ཆར་སིམ་སིམ། དྲན་ལྷང་ལྷང་།༽ཞེས་པའི་ཆེད་བསྒྲིགས་བརྙན་འཁོར་ཐོག་མ་དེ་ལོ་དེའི་ཟླ་བ་༡༠པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཁྲོམ་རྭར་འགྲེམས་སྟོན་བྱ་རྩིས་འདུག་པས།    རེ་སྒུག་ཤིན་ཏུ་ཆེ།།
 
 
 
·གསར་འགྱུར་གོང་མ:ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གླུ་དབྱངས་གསར་པ་ཐེ་ཝན་ནས་ཕབ་ལེན་བྱ་རྒྱུ།
·གསར་འགྱུར་འོག་མ:དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པ།
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
  འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།
·གངས་རིའི་ནང་མ་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་ཉེ་པར་བདམས་བཀོད། 2010/4/5 21:16:19
ཆེད་ཞུ།:དྲ་ཚིགས་འདིའི་ནང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་ནི་ངེད་ཀུང་ཟིས་འཚོལ་བསྡུ་དང་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཡིན་པས། ངེད་ཀུང་ཟིས་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ་གང་དུ་པར་བཤུས་བརྒྱབ་མི་ཆོག གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནག་པའི་ཆ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིསའབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས།
  འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:m.bj-arts.com
�ۻ���https://m.bj-arts.com
��˿������https://www.hxxx.net
ȯ֮��https://www.daxiangjiao1234.com
发表时间:2018/11/24 5:30:48 [来自: 112.5.248.152]

 评论者:a6TVn6te
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/8.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/9.html
https://www.bj-arts.com/article/index.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/10.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/11.html
发表时间:2018/11/15 17:26:12 [来自: 112.5.248.229]

 评论者:izyaXyHG
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/3.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/4.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/5.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/6.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/7.html
发表时间:2018/11/13 6:57:48 [来自: 112.5.248.229]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 42 ཡོད། མིག་སྔར་གསར་འགྱུར当前显示最新的 3 འདུག   [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།23.44MS