ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> གསར་འགྱུར། >> འཕྲུལ་གྱི་རྒྱང་ཤེལ། >> གསར་མེ
  གསར་འགྱུར་ཀློག་པ།

བོད་ཡིག་གི་དྲ་བ་གསར་པ་གཉིས་ཐོན་འདུག

[རྩོམ་པ་པོ:བསམ་གཏན།  ཡོང་ཁུངས:ངེད་དྲ་བ།  དུས་ཚོད:2014/9/24 20:31:02  བཀླགས་ཐེངས:1113][ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་མདོག]
བོད་ཡིག་གི་དྲ་བ་གསར་པ་གཉིས་ཐོན་འདུག
 
    ཉེ་ལམ་༼བོད་ཡིག་སློབ་གསོ་དྲ་བ་༽དང་། ༼གློག་ཀླད་སློབ་གླིང་༽ཞེས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཆེད་ལས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དྲ་བ་སྤུས་དག་གཉིས་གསར་དུ་ཤར་གཏོང་གནང་འདུག་པས་འདིར་ཆེད་དུ་མཚམས་སྦྱོར་ཞུས་ཡོད། ལྷན་རྒྱས་ནས་གཤམ་གྱི་དྲ་ལམ་མནན་ཏེ་དགྱེས་གཟིགས་གནང་འཚལ། །
བོད་ཡིག་སློབ་གསོ་དྲ་བ།
 
 
གློག་ཀླད་སློབ་གླིང་།  
 
 
 
·གསར་འགྱུར་གོང་མ:འཛད་སྤྱོད་པས་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་སྟངས།
·གསར་འགྱུར་འོག་མ:སྨན་བླ་སྐྱབས་ཀྱིས་འཚོལ་སྡུད་བྱས་པའི་ན་ཆུང་བྱིས་པའི་གླུ་གཞས་འགྲེམ་ལ་ཉེ།
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
  འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།
·བོད་ཀྱི་ཆེས་ཐོག་མའི་དྲ་མཛོད་ཆེན་མོ་ཤར་གཏོང་བྱས། 2015/1/29 11:12:20
·དུས་གསར་དྲ་བ་དངོས་སུ་ཤར་གཏོང་བྱས་འདུག 2013/1/15 22:57:20
·མགོ་ལོག་པའི་དྲ་བ་དངོས་སུ་ཤར་གཏོང་བྱས་འདུག 2012/10/12 11:43:13
·ཤེས་རབ་བྱམས་བརྕེའི་དྲྭ་ཚིཊ་ཀྱི་བོད་ཡིག་པར་གཞི། 2012/1/7 18:01:11
·རྩིས་རིག་དྲ་བ་ཞིག་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་འདུག 2011/5/9 17:47:05
ཆེད་ཞུ།:དྲ་ཚིགས་འདིའི་ནང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་ནི་ངེད་ཀུང་ཟིས་འཚོལ་བསྡུ་དང་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཡིན་པས། ངེད་ཀུང་ཟིས་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ་གང་དུ་པར་བཤུས་བརྒྱབ་མི་ཆོག གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནག་པའི་ཆ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིསའབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས།
  འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:pYKX5zid
�Ƹ�������http://www.355551311.com/yunfuyaoqingren/
�Ƹ��Ƽ���http://www.355551311.com/yunfutuijianren/
http://www.355551311.com/taoxianapp/
http://www.355551311.com/wukazhifu/
http://www.355551311.com/zhifupingtai/
http://www.355551311.com/yuanbaibai/
发表时间:2017/5/7 19:06:32 [来自: 112.5.236.197]

 评论者:5GG9KXGW
http://www.7663.net/html/mail/index.htm
http://www.1234h.com/youxiang43.html
http://www.baiwanzhan.com/site/t159413/
http://www.hao2345.com/htmls/youxiang/index.html
http://www.47751.com/siteinfo/92464
发表时间:2015/12/5 16:07:47 [来自: 111.144.227.221]

 评论者:7SijLE0v
http://www.3145.com/list/18youxiang.htm
http://www.3456.cc/Dianzi_Youxiang/index.html
http://www.3456.cm/mail.htm
http://www.6296.com.cn/s/res.html
http://www.3721.cc/youxiang/
发表时间:2015/12/3 0:25:35 [来自: 111.144.226.138]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 32 ཡོད། མིག་སྔར་གསར་འགྱུར当前显示最新的 3 འདུག   [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།23.44MS