ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> གླུ་དབྱངས།
   ཚོགས་མི་ཐོ་འཇུག
རྩིས་ཐེམ:
གསང་ཨང:
Cookie:
  ཚོགས་མིས་གསང་ཨང་རྙེད་པ།
འདིར་ཐོ་བཀོད་དེ་ཆ་འཕྲིན་ལ་ལྟོས།
   རིགས་དབྱེ་ཕྱོགས་སྟོན།
  ·རྡུང་ལེན།
     ├ རྡུང་ལེན།
  ·དེང་གཞས།
     ├ དེང་གཞས།
  ·བྱིས་གླུ།
     ├ བྱིས་གླུ།
  ·རོལ་ཚོགས།
     ├ རོལ་ཚོགས།
  ·དམངས་གཞས།
     ├ དམངས་གཞས།
  ·རོལ་དབྱངས།
     ├ རོལ་དབྱངས།
  ·ཡོ་ཀོང་།
     ├ ཡོ་ཀོང་།
  ·hh
   རྐྱང་གླུའི་ཨང་རིམ།
·ཨ་མ་སྐལ་བཟང་ལགས། 
   རྐྱང་གླུ་འོས་སྦྱོར།
འོས་སྦྱོར་བྱས་པའི་གླུ་དབྱངས་མེད
   གླུ་དབྱངས་འཚོལ་པ།
མིང་། གླུ་པ། དཔྱད་པ། 
   དྲ་བའི་གསལ་བསྒྲགས།
  1.本站部分歌曲来自网络,版权归原作者所有!如有版权问题敬请联系我们,谢谢!
  2.由于网络原因有的歌曲连接较慢,请耐心等待!
  ཆེད་བསྒྲིགས་གསར་པ།
more...
  གླུ་དབྱངས་བསྟར་ཕྲེང་།
 ·བསྡོམས་པའི་གླུ་དབྱངས1ཡོད
གནས་སྟངསགཙོ་བྱང་།གླུ་པ།གཏོགས་ཡུལམགུ་ཚདགསན།གཏོང་།
『དེང་གཞས།』ཨ་མ་སྐལ་བཟང་ལགས།神之音乐[རོལ7567
   

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།19.53MS